Algemene voorwaarden – Be Safe Zelfverdediging

Definities
Leerling: De persoon die deelneemt aan de workshop.

Artikel 1. Risico’s en aansprakelijkheid

 • Lid 1 Het gebruik maken van oefenmateriaal en de locatie is geheel voor eigen risico van de leerling.

 • Lid 2 Het deelnemen aan een workshop kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van een workshop en het deelnemen aan activiteiten tijdens de workshop is geheel voor eigen risico van de leerling.

 • Lid 3 Be Safe Zelfverdediging en haar Instructeur(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de leerling.

 • Lid 4 De leerling en of deelnemer zal zowel Be Safe Zelfverdediging als haar Instructeur(s) vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

 • Lid 5 Be Safe Zelfverdediging en haar Instructeur(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.

 • Lid 6 De in dit artikel vermelde uitsluitingen gelden ook voor schade die voortkomt uit een daad door een leerling jegens derden.

Artikel 2. Workshops en Tarieven

 • Lid 1 Een leerling kan eenmalig een workshop volgen tegen geldend tarief.

 • Lid 2 Het tarief van een workshop staat vermeld op de website van Be Safe Zelfverdediging.

Artikel 3. Betaling lesgeld

 • Lid 1 Betaling van het lesgeld voor een workshop dient eenmalig in zijn geheel te zijn voldaan.

 • Lid2 Betaling van het lesgeld voor een workshop gaat door middel van vooruitbetaling. De leerling heeft uiterlijk voor aanvang van de workshop de betaling voldaan.

 • Lid 3 Betaling van de workshop, kan geschieden middels :

  • Overboeking naar Rabobank rekening NL42RABO0304792020 o.v.v. naam en workshop waarvoor je de betaling verricht.
  • Contant voor aanvang van de workshop.
  • Via online bankieren (Tikke / overboeking) voor aanvang van de workshop.
 • Lid 4 Indien het lesgeld voor de workshop contant wordt betaald, heeft de leerling recht op een betalingsbewijs.

 • Lid 5 Als de leerling het lesgeld niet tijdig heeft voldaan, wordt toegang tot de workshop geweigerd. Dit ontneemt de leerling niet van de plicht het volledige lesgeld alsnog te betalen.

Artikel 4. Annulering

 • Lid 1 Annuleren van deelname aan een workshop dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de workshop te geschieden. Bij een annulering binnen 7 dagen voor aanvang een workshop, dient het volledige lesgeld te worden voldaan.

 • Lid 2 Indien een leerling om welke reden dan ook niet aan alle onderdelen van de workshop deel kan of wil nemen, zal er geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden.

 • Lid 3 Indien Be Safe Zelfverdediging om welke reden dan ook een workshop moet cancellen, heeft de leerling het recht op restitutie van het volledige lesgeld danwel op het volgen van de workshop op een andere datum.

Artikel 5. Aantal leerlingen per workshop

 • Lid 1 Een workshop zal pas doorgang vinden indien het minimale aantal leerlingen voor de workshop is bereikt.

 • Lid 2 Be Safe Zelfverdediging zal een deelnemer via email op de hoogte stellen van de datum waarop de workshop plaats zal vinden.

 • Lid 3 Be Safe Zelfverdediging behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een workshop te cancellen indien het minimale aantal leerlingen niet is bereikt.

 • Lid 4 Het minimale en maximale aantal leerlingen voor een workshop staat vermeld op de website van Be Safe Zelfverdediging.

Artikel 6. Kleding tijdens de workshop

 • Lid 1 De leerling dient tijdens de workshop sportkledij te dragen.

 • Lid 2 Sieraden en schoenen mogen tijdens de lessen niet gedragen worden.

© 2020 Be Safe Zelfverdediging. Alle rechten voorbehouden.